کتاب «شبکه های اجتماعی به زبان ساده» رونمایی شد.گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)با حضور جمعی از اساتید و متخصصان حوزه ارتباطات و روابط عمومی کشور، صبح امروز ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ کتاب «شبکه های اجتماعی به زبان ساده» نوشته سیترس استرالیا با ترجمه حسن امیدی ارائه شد. .

به گفته حسن عمیدی، رسانه های اجتماعی با توجه به قابلیت ها و قابلیت های منحصر به فرد خود از جمله اطلاع رسانی، آگاهی بخشی، تقویت گسترش ارتباطات بین مردم، قدرت همسویی در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری را ایفا می کنند. فیلدها و غیره. . .

وی بر این باور است که هدف از ترجمه این کتاب که به جنبه ای از ظرفیت های منحصر به فرد رسانه های اجتماعی می پردازد، یادآوری کوچکی بر اهمیت نادیده نگرفتن نقش رسانه های اجتماعی در جنبه های مختلف به ویژه تجارت و بازرگانی در عرصه داخلی و داخلی است. سطوح خارجی

کتاب «شبکه های اجتماعی به زبان ساده» در ۱۴۰ صفحه در اسفند ۱۳۰۰ توسط انتشارات دهبان فرتاک منتشر شده است.

من باید بگویم؛ خجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران نیز مقدمه ای بر این کتاب نوشته است.