کتاب «علم خواندن» منتشر شد.گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)کتاب «علم قرائت» اثر خوجت الاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفی مقدم است که توسط پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و منتشر شده است. در سال ۶۰۰ میلادی صفحات با تلاش این پژوهشکده.

بررسی ها نشان می دهد که مراقبت از قرآن به صورت تدریجی و از طریق چهار عامل خواندن، حفظ، آموزش و نوشتن انجام می شود. چنان که پیامبر اکرم (ص) در زمان نزول قرآن بر این چهار عامل تأکید داشتند.

در اثر پیش رو مباحثی در علم اختلاف در قرائات از قبیل شکل گیری قرآن و قرائات، جمع آوری قرآن، توحید کتب، بررسی علل اختلاف در قرائات، اشاره به اختلاف در قرائت اجتهاد یا سنت و بررسی اسناد و واسطه های حدیث با هفت حرف.

این کتاب در چهار بخش و ۱۲ فصل تنظیم شده است. بخش اول کلیات و مفاهیم دارای سه فصل است. در فصل اول، مفهوم علم قرائت مورد بررسی قرار گرفته و ثابت می شود که در مسأله اختلاف قرائات، تنها مواردی از اختلاف قرائات مطرح شده است; در حالی که علم قرائت شامل مواردی نیز می شود که در آنها اختلافی نیست; به همین دلیل علمای قرائت برای قرائت ها از دو اصطلاح «متقف علی» و «مفصف الفیه» استفاده می کنند.

فصل دوم به بیان و نقد فوایدی که علمای قرائت به تفاوت قرائت نسبت داده اند، از قبیل تسهیل امت، توسعه معنا، حفظ قرآن از خطاها و تحریفات و مواردی مانند آشنایی با تفسیر و وحی بیانی می پردازد. اثر آن، با توجیه پذیرفته شده است. در فصل سوم، اصل حاکم بر تفاوت قرائت ها بررسی شده و نشان داده می شود که ادعای خوانندگان مبنی بر عدم تعارض قرائت ها با یکدیگر، با واقعیت قرائت ها مطابقت ندارد.

بخش دوم در پنج فصل به بررسی پیشینه و پیشرفت قرائت ها می پردازد. بدین ترتیب فصل اول به بررسی شکل گیری قرآن و قرائت می پردازد; بدین ترتیب در فصل اول شکل گیری قرآن و قرائات، در باب دوم مجموعه قرآن، در باب سوم توحید کتب، در فصل چهارم عوامل اختلاف در قرائت و… در فصل پنجم، اشاره به تفاوت قرائت اجتهاد یا سنت به صورت تطبیقی ​​بررسی شده است.

در قسمت سوم، حدیث هفت حرفی در سه فصل بررسی شده است: در فصل اول، حدیث هفت حرفی در منابع شیعه از نظر شواهد و دلالت بررسی شده است و در فصل دوم، آن حدیث به طور مستقل در منابع اهل سنت و در فصل سوم دیدگاه منتخب به صورت استدلالی بیان شده است.

در بخش چهارم در دو فصل به ملاک ها و شرایط صحیح خوانی پرداخته شده است. بدین ترتیب که در فصل اول ضوابط و شرایط تلاوت صحیح از دیدگاه قاریان و همچنین از دیدگاه آیت الله معرفت بیان و نقد شده و در فصل دوم نظریه منتخب تلاوت صحیح بیان شده است. و عناصر آن استدلال می شود.