کتاب مترو، معما، حرکت چاپ شده شد.بر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب مترو، معما، حرکت. عملیات باکلاس در مترو، تخصص ای اجتناب کرده اند محمد نیکدل، انتشارات راه یار.

بر ایده این گزارش، در بخشی اجتناب کرده اند مقدمه این کتاب به قلم وحید جلیلی، معاون باکلاس صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر ستاد کل تحولات رسانه ای ملت می خوانیم: یادم هست ۱۶۰ میلیارد قیمت داشت. تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حداقل ۱% اجتناب کرده اند این قیمت برای هر ترمینال، ساختار اساساً مبتنی بر هویت قابل پیاده سازی است. با این حال مترو اجتناب کرده اند تذکر هویتی یکی اجتناب کرده اند بی احترامی ترین گروه ها بود.
بی اطلاعی اجتناب کرده اند «هویت» یکی اجتناب کرده اند شاخص های بی نظیر در اکثر چالش های هنری جمهوری اسلامی در تعدادی از دهه قبلی {بوده است}. الگوی آن حیاط پشتی کتاب تهران است کدام ممکن است همراه خود وجود قیمت ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۹۰، به نظر می رسد مانند است پیمانکار چالش به آن است پیشنهاد کرده است کدام ممکن است اگر کوچکترین سیگنال انقلابی، مذهبی هر دو ایرانی در ساختار آن به نظر می رسد شود، مجازات تبدیل می شود. به دلیل وقتی وارد فضای فیزیکی حیاط پشتی کتاب در پایتخت جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت تمدن ایران می شوید، گویی همراه خود فرودگاه دوسلدورف هر دو واحد تولیدی فیات برخورد با هستید!

تسلط ساختار بر ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنوکراسی بر سنت به حدی رسیده است کدام ممکن است در دهه هشتاد واژه کار با هم باکلاس برای ترمیم آسیب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس بهبود ابداع شد. با این حال در پایان به نتیجه موثری نرسید. در همه زمان ها توجیهاتی برای ممانعت اجتناب کرده اند ورود دغدغه های باکلاس، هویتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدنی در گزینه ها بهبود موجود بوده کدام ممکن است به همان اندازه حد زیادی مورد حمایت مطبوعات غربی، مدیریت منفعلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش باز {بوده است}.

نیکدل {در این} نامه کدام ممکن است ممکن است حداقل یکی اجتناب کرده اند آنها را درست مثل نوشته های او نمی شناسم، سعی می تدریجی روایاتی را کدام ممکن است تولید دیگری درمورد به آقای حسین نصری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضرتش نیست، روشن تدریجی. به تصویر کشیدن مجدد سارا نجفی باهوش در میدان امام حسین چیست؟ هر دو توصیه مدیران روی ویلچر هر دو جنگیدن همراه خود گروه های مختلف مسافران برای اتحاد هر دو آواز مطالعه برای جوانان برای یک مناسبت حماسی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مترو تفسیر شود، خواستن به تصرف کردن بقیه جهان های معاصر امکان پذیر نیست نیست.

بر ایده این گزارش، محمد نیکدل، نویسنده کتاب در بخشی اجتناب کرده اند مقدمه شخصی نوشت: «وقتی به کار باکلاس اهمیت می‌دهی، یعنی می‌خواهی «مؤثر» باشی. هشت سال پیش، ممکن است به مترو به‌عنوان یک پرتال باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای تأثیرگذار اعتقاد داشتم. میلیون‌ها مسافر قالب‌های گرافیکی مرا روی تابلوهای مترو تهران دیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این برایم شادی ها‌انگیز بود. اگرچه عنوان ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ یک اجتناب کرده اند طراحان در جایی دیده نمی‌شد، با این حال شخصی را بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس تأثیرگذار می‌دانستم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متروی تهران آغاز به زحمت کشید.

ممکن است عاشق کار باکلاس در مترو هستم! اکثر دوستانم مرا اجتناب کرده اند جنبه های تولید دیگری شغلم قابل مقایسه با سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون می شناسند. با این حال ممکن است به هیچ وجه آن {جنبه ها} را به کار باکلاس در مترو ترجیح نداده ام. مترو جایی است کدام ممکن است انواع بی‌شماری معما را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقد بی‌کنجکاوی پیش روی شماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقریباً می‌توان بسیاری از علوم انسانی را روشن کرد. این برای ممکن است فوق العاده جذاب است.

در تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان کارم خواستن به داده هایی درست مثل داده های این کتاب را بافت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون معتقدم کدام ممکن است مدیون یک رکورد منسجم اجتناب کرده اند آنچه اجتناب کرده اند این دنیای خارق العاده کشف ام. اول اجتناب کرده اند همه ۲ پرس و جو عظیم ممکن است این بود کدام ممکن است مختصات این بخش باکلاس چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه ممکن است باشد؟ بعد همراه خود درک بیشتر شرایط به اشتباهاتی در نظر گرفته شده کردم کدام ممکن است نباید مرتکب شوند، مخصوصاً اشتباهاتی کدام ممکن است ممکن است در نتیجه فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوایی شود! {در این} کتاب سعی کردم به این سوالات پاسخ دهم.

ممکن است معتقدم کدام ممکن است تخصص مطالعه گنجینه ای کم قیمت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص تجربی پیش درآمدی برای تعیین کنید گیری داده ها. حافظه انسان مکانی ابدی برای پرونده تخصص نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ شفاهی تجربیات نیز به جایی نمی رسد. متروی تهران برای ما اولین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگوی است. خواهید کرد باید به آن است ظاهر شد کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تخصص باکلاس آن برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد مترو در شهرهای تولید دیگری بیشترین استفاده را ببرید.

این کتاب برای چه کسانی {مفید است}؟
این کتاب ساده برای عملیات مترو نیست. «داده‌های این کتاب هرجا کدام ممکن است بحث طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری باشد {مفید است}».

«مترو، معما، حرکت» در ۱۶۰ صفحه، شمارگان ۱۵۰۰ مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهای ۳۵ هزار تومان توسط انتشارات راه یار چاپ شده شد.