رژیم لاغری سریع

کتاب مکان بود صدا همراه خود نامه دکورد من می خواهم قادر نیستم این ساعت شنی را برگردانم بدیهی شد؟بر ایده مطالعات خبرگزاری کتاب ایران(ابنابه نقل اجتناب کرده اند روابط کلی کتاب مصور جدید، کتاب «مکان» نوشته عریفه لک ​​همراه خود صدای پیام ذکاری کارگردان، بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرس انتشارات کتاب نوین در هفته آخر اردیبهشت افشا تبدیل می شود. ۱۴۰۱.

«کجایی» مجموعه‌ای اجتناب کرده اند اشعار عریفه لک ​​است کدام ممکن است شامل مطالبی عاشقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعضاً لجباز است، قابل مقایسه با: «نمی‌توانم این ساعت شنی را بچرخانم به همان اندازه باشی برگردی به آغوشم؟»

این تأثیر همراه خود ملاحظه به فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای شعرهای او توسط بهنام کلابخش آهنگساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوازنده نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی جلد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفحات مدل فیزیکی توسط اردشیر رستمی بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویرگر {انجام شده} است.

مراسم افشا در کافه ناشنوایان حیاط پشتی کتاب تهران برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این لک، دیکردی، رستمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلاهبخش، جمعی اجتناب کرده اند هنرمندان اجتناب کرده اند جمله گویندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صداپیشگانی کدام ممکن است همراه خود انتشارات نوین کتاب جویا همکاری داشته اند نیز حضور خواهند داشت. اجرای زنده

عرفه لک ​​نویسنده، شاعر، سخنور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیگر تئاتر است. وی به همان اندازه به همین الان در حاضر های «تکه های با کیفیت صنعتی سرب»، «کسی بیدار نشد»، مجموعه «گاندو ۲» را انتخاب کنید و انتخاب کنید… ورزشی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب «درآمدی بر شور روزهای ناآشنا» نیز آشکار شده است. اجتناب کرده اند سمت او کتاب صوتی «فینال خانم» نوشته نادیا مراد به روایت عرفه لک ​​پیش اجتناب کرده اند این در کتاب جدید جویا آشکار شده بود.

هم اکنون کتاب صوتی «مکان» همراه خود صدای رسالت دکردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگسازی بهنام کلابخش به مدت ۱ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربع ساعت آشکار شده است. در بسته بندی فیزیکی، مدل مکتوب کتاب اردشیر رستمی در ۶۸ صفحه قرار دارد. ، علاوه بر این فعلی است.

مراسم افشا اجتناب کرده اند کتاب «کجایی» پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۸ در کافه کور واقع در حیاط پشتی کتاب تهران برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود برای عموم آزاد است.