کتاب کرامت و حقوق بشر در نهج البلاغه تجدید چاپ شدگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش روابط عمومی و بین الملل بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، کتاب «کرامت و حقوق در نهج البلاغه» به قلم محمد حکیمی درباره جایگاه، کرامت و حقوق بشر و سیره حضرت علی (ع) تألیف شده است. . (ع) در دوران حکومتش.

این کتاب به بررسی رساله حقوق و کرامت انسان در نهج البلاغه می پردازد و برگرفته از کتابی است که زبان و گفتار حضرت علی (ع) است که از نظر ارزش های انسانی و همچنین بالاترین رتبه را دارد. قدردانی انسانی و احترام به جایگاهی که بشریت در این کتاب دارد. از منظر حضرت علی (ع)، حقوق و کرامت انسان از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است و از این رو، از دیدگاه این حضرت، جامعه ای که در آن ارزش های انسانی رعایت نمی شود، روابط در آن برقرار است. مانند روابط حیوانات در جنگل ها.

این نسخه که خلاصه سیره انسانی حضرت علی (ع) است شامل ۱۸ بخش با موضوعاتی چون انسان دوستی، منشأ کرامت، معیار ارزش در جامعه بشری و حقوق متقابل و… است که هدف همگی بهبود روابط بین افراد جامعه و رعایت حقوق یکدیگر، در واقع اگر همه نسبت به حقوق دیگران و حاکمان تعهد و پایبندی نشان دهند، دیگران نیز به حقوق خود پایبند خواهند بود.

در قسمت پانزدهم این کتاب با عنوان «اقدامات در رفتار حاکمان با مردم» چنین آمده است: حقوق بشر و کرامت، معیار اصلی ارتباط مردم و حاکمان است. مردم هر که هستند، از پایین ترین طبقات تا بالاترین، و هر عقیده و آرمانشان، و هرکس که در رأس هر حکومتی باشد و با هر قدرتی که باشد، باید از کرامت و حقوق انسان ها دفاع کند. مسئولیت اول از نظر او هر حالتی از وجود انسان یک اصل و یک معیار است.