رژیم لاغری سریع

کمپین «یک بیت، یک روایت» در آذربایجان غربی در جاری برگزاری است


به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) آذربایجان غربیاداره کل کتابخانه های نهایی آذربایجان غربی در ماه مبارک رمضان همراه خود هدف آشنایی تا حد زیادی همراه خود قرآن کریم، کمپین «یک آیه، یک روایت» را {در این} ماه مبارک اجرا می تنبل.

این این سیستم اطمینان حاصل شود که آشنایی تا حد زیادی همراه خود قرآن کریم {در این} ماه مبارک برگزار تبدیل می شود.

این نظرسنجی ویژه عموم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان می توانند فیلم قصه گویی بر مقدمه آیه ای اجتناب کرده اند قرآن کریم را کمتر از در دوره ۵ دقیقه به همان اندازه نوک ماه مبارک رمضان ۲۱ اردیبهشت ماه به شماره ۰۹۹۰۳۰۰۹۲۵۶ در واتس اپ کشتی کنند. پیام رسان.

شناسایی، شناسایی خانوادگی، شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی کتابخانه برای نمایندگی {در این} پویش الزامی است. پس اجتناب کرده اند اتمام زمان نظرسنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنی داوری، برندگان جوایز نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تابلوی امتیاز برای آن نظرسنجی اکتسابی خواهند کرد.