«کیاز و بچه های درخت» یک رمان محیطی است


«کیاز و بچه های درخت» یک رمان محیطی است
گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)رمان کایاز و بچه های درختی یک رمان محیطی برای نوجوانان است. این داستان خارق العاده در مکان و زمانی ناشناخته در آینده اتفاق می افتد، جایی که روابط انسانی و محیط زیست به دلیل تسلط روبات ها بر روی کره زمین در خطر جدی قرار دارد.

افرا و دیگر قهرمانان نوجوان داستان که قصد دارند زمین را نجات دهند و خود را از سلطه ربات ها رها کنند، اسرار فرمانده ربات و اکسیر را یاد می گیرند.

رمان «کیاز و بچه های چوبی» در ۱۳۶ صفحه با قیمت ۵۰ هزار تومان از سوی انتشارات «گویا» منتشر شده است.