گرترود. گردشگری نتایج خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن در خاورمیانه داشته استبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)گروترد بل (گشت و گذار خاور میانه) جلدی اجتناب کرده اند مجموعه دختران کاوشگر است کدام ممکن است توسط انتشارات خانه چلسی در نیویورک آشکار شده است. نویسنده {در این} تأثیر به تجزیه و تحلیل اندازه مختلف شخصیت گرترود (۱۹۲۶-۱۸۶۸)، جهانگردی کدام ممکن است حضورش در خاورمیانه آثار خوش بینانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن متنوع داشت، پرداخته است. گرترود بل زن عالی صنعتگر ثروتمند انگلیسی بود. او همراه خود جاه طلبی فراوان والدینش را راضی کرد کدام ممکن است در روزی کدام ممکن است عروسی سودآور عالی زن در میل بود، مایحتاج تحصیل را برای او فراهم کنند.

او همراه خود هوش بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز مقاوم شخصی توانست یکی اجتناب کرده اند معدود مناصب مورد پسند دانشکده آکسفورد را به انگشت آورد. وی پس اجتناب کرده اند بالا آموزش آموزشی به فراگیری زبان فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به خاورمیانه بازدید کرد. مناسب است کدام ممکن است گرترود بل عالی جهانگرد، کوهنورد، کاوشگر، افسر سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعاتی بود کدام ممکن است در گذشته تاریخی خاورمیانه، تشکیل مقامات عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشبرد مزیت استعماری انگلیس موقعیت داشت. در حال حاضر ما ایرانی ها او را به خاطر تفسیر هایش اجتناب کرده اند شعر حافظ شیرازی کدام ممکن است به آموزش داده شده است ادوارد براون «اجتناب کرده اند وفادارترین تفسیر ها، بر ایده روح شعر حافظ» است، بیشتر اجتناب کرده اند دیگران می شناسیم.

گروترد بل در سال ۱۸۶۸ در واشنگتن به دنیا به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۹۶۲ درگذشت. او یکی اجتناب کرده اند اولین دختران بریتانیایی بود کدام ممکن است وارد دانشکده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} روحیه آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سفرهای تمدید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماجراجویانه اش شناخته شده به عنوان عالی مقام سیاسی بریتانیا در خاورمیانه، او را شناخته شده به عنوان عالی مقام سیاسی بریتانیایی در خاورمیانه پذیرفت. در کل درگیری جهانی اول کمک های قابل توجهی به ملت کرد. او فارغ التحصیل ممتاز گذشته تاریخی اجتناب کرده اند دانشکده آکسفورد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزی تحصیل می کرد کدام ممکن است آموزش آموزشی برای خانمها ادامه دارد ناآشنا بود، با این حال او آموزش شخصی را در آکسفورد تنها در ۲ سال به بالا رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس در سفرهای در اطراف دنیا به ایران به اینجا رسید.

در سال ۱۸۹۴ کتاب سفرهای او همراه خود عنوان «سفرنامه، عکسها ایران، رئوس مطالب بازدید» با بیرون اشاره کردن نویسنده آشکار شد. در سال ۱۱۸۹۷ میلادی اشعاری اجتناب کرده اند دیوان حافظ آشکار کرد کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند سواد او در ادبیات فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص شاعری او داشت. پس اجتناب کرده اند تخلیه این کتاب، کنجکاوی اولین او به جهان عرب بود. اجتناب کرده اند اولین باری کدام ممکن است در سال ۱۸۹۹ اجتناب کرده اند اورشلیم دیدن کرد به همان اندازه زمان مرگش در بغداد در سال ۱۹۲۶، تا حد زیادی عمر شخصی را {در میان} اعراب گذراند. در سال ۱۹۵۷، اولین تأثیر آشکار شده او، صحرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحرا، خودت را پیدا کن او را به ۱ محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانگرد تغییر کرد. کتاب‌های گرترود بل عمدتاً به خاورمیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاورمیانه می‌پردازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ تای آن به ویژه به ایران اختصاص دارد.

عکسها ایران دومین کتاب اوست کدام ممکن است مشابه تا حد زیادی کتاب هایش بر ایده نظر های بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات زودتر او دانستن درباره ایران نوشته شده است. وی در سال ۱۸۹۲ میلادی در زمان ناصرالدین شاه قاجار در حالی کدام ممکن است به زبان فارسی تسلط درست داشت به ایران به اینجا رسید. او معتقد بود کدام ممکن است جادوی خاصی در فضای ایران موجود است کدام ممکن است شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیال را به بازدیدکنندگانش القا می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی ایرانیان افسون خوب ای دارند، از شاهزادگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهوها ذاتا شاعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفکر هستند.

هدر لیر واگنر محقق، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویراستار است. او دارای اثبات لیسانس در علوم سیاسی اجتناب کرده اند دانشکده دوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثبات کارشناسی ارشد در روابط کلی اجتناب کرده اند کالج ویلیام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مری است. واگنر کتاب های زیادی با توجه به مقدمه خاورمیانه معاصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها آمریکایی نوشته است. کتاب های او برای ادغام کردن گذشته تاریخی حزب دموکرات، گذشته تاریخی حزب جمهوری خواه، بنجامین هوک، رهبران آفریقایی آمریکایی، باراک اوباما، جورج واشنگتن، عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه خاورمیانه جدید است. هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری کیسینجر.

فاطمه صالحی وزیری متولد ۱۳۷۵، دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی است. او هم اکنون در جاری تحصیل در منطقه زبان ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر آثار ادبیات به روز ژاپن است.