یارمحمد اسدپور درگدشت | پسران


یار محمد اسدپور درگذشت
بر ایده تجربیات خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) خوزستان، ساعاتی پیش یار محمد اسدپور شاعر خوزستانی روز ۲۲ بهمن ماه به بیمارستان مسجدسلیمان منتقل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تأثیر سکته قلبی درگذشت.

یار محمد اسدپور متولد ۱۳۳۰ در مسجد سلیمان یکی اجتناب کرده اند عالی ترین شاعرانی بود کدام ممکن است اشعار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصاحبه های شخصی را در دهه ۵۰ چاپ شده کرد.، او عملکرد فوق العاده مهمی در ورود شعر موجی ناب به ادبیات ایران داشت.


صدبور همراه خود مجموعه شعر «بر سینه سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حروف بر سنگ». اون ۳۵ سالشه اجتناب کرده اند جانب در جاری تخلیه است او توانست در امتداد طرف تولید دیگری دوستان شاعرش باشد، تحمیل عالی موج جدید همراه خود عنوان (خالص).


اجتناب کرده اند مجموعه آثار یار محمد اسدپور کدام ممکن است توسط انتشارات هرمز در سال ۱۳۹۹ چاپ شده شده است، می توانید کتاب هایی مشابه با بر سنگ های سنگ را بیابید. نامه روی سنگ »، «الهام تکل در حیاط پشتی سوکیاس..

علاوه بر این عالی گروه «گلو تیره این صدای دنیاست» اجتناب کرده اند سروده های جدید این شاعر می توان به مسجد سلیمانی ردیابی کرد کدام ممکن است در ۴۲۰ صفحه ۱۰۰۰ مدل چاپ شده شده است.