یاسر احمدوند رئیس شورای حاکمیتی صنعت چاپ کشور شد


یاسر احمدوند رئیس شورای حاکمیتی صنعت چاپ کشور شد
گزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) طی حکمی از سوی محمدمهدی اسماعیلی، یاسر احمدوند به عنوان رئیس شورای حاکمیتی (سیاست‌گذاری) صنعت چاپ کشور منصوب شد.

اسماعیلی در این حکم با استناد به ماده ۲ آیین نامه شورای حاکمیتی صنعت چاپ کشور این حکم را برای یاسر احمدوند صادر کرده است.

در بخشی از این حکم آمده است؛ با توجه به تجربیات ارزشمند فرهنگی و اجرایی جنابعالی، امیدواریم با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها و تجربیات تمامی متخصصان صنعت چاپ و نشر و بررسی شرایط و جایگاه صنعت چاپ در کشور و با سیاست های پیشرفته و میان مدت و با برنامه ریزی بلندمدت، شاهد تحقق اهداف و سیاست های پیشرو، حمایت و نظارت و شکوفایی، تقویت و توسعه فرهنگی و اقتصادی صنعت استراتژیک چاپ و نشر خواهیم بود.