«۱۲ داستان ۳ دقیقه ای» برای کودکان محله دانیل ببر منتشر شد.گزارش کردن آژانس کتاب ایران(ابنابه گزارش روابط عمومی انتشارات قدیانی، چاپ اول کتاب «۱۲ داستان ۳ دقیقه ای» نوشته جمعی از نویسندگان با ترجمه نسرین علیمحمدی منتشر شد.

«دانیل ببر» داستان ببر کوچکی است که هر روز ماجراهایی دارد و در رابطه با دوستانش و مواجهه با چالش های مختلف پیام های مثبتی مانند مسئولیت پذیری، عذرخواهی و… را می آموزد، این کتاب مضمونی فوق العاده دارد.

در پشت جلد کتاب آمده است:
مثل ببر کوچولو میخوابی؟
خوب، انگار واقعاً وقت خواب است و دوازده داستان در انتظار شماست که به سراغ آنها بروید و یکی از آنها را انتخاب کنید.
داستان «تماشا با پدربزرگ» یا «سفر شیرین به نانوایی؟»
اوه چقدر داستان جدید “دانیل ببر” برای شما دارد!
بعد می بینم که تو از آن بچه هایی هستی که مدام می گویند، فقط یک داستان دیگر!
خواندن هر داستان ببر کوچولو بیش از سه دقیقه طول نمی کشد، پس با خیال راحت بگویید، فقط یک داستان دیگر!

کتاب ۱۲ داستان ۳ دقیقه ای نوشته جمعی از نویسندگان با ترجمه نسرین علیمحمدی در قالب تصویر رنگی با قیمت ۷۰ تومان روانه بازار کتاب شده است.