۱۲۴۶۰ مدل کتاب در نوروز امانت گرفت


12460 نسخه کتاب در نوروز امانت داده شد
بر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) اداره کل کتابخانه های نهایی استان تهران به تازگی گزارشی اجتناب کرده اند انجام کتابخانه های شعب شخصی در نوروز ۱۴۰۱ آشکار کرده است.

۱۲۴۶۰ مدل کتاب امانت داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۱۴۰ مدل کتاب به کتابخانه بازگردانده شده است. ۳۷۷ نفر عضویت شخصی را تمدید کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۰ عضو جدید کتابخانه های نهایی شهرستان شدند. علاوه بر این {در این} مدت بیش اجتناب کرده اند ۳۰۷۵ مدل کتاب توسط کتابداران کتابخانه های نهایی استان تهران به پرونده رسیده است.

ورزش کتابخانه‌های نهایی شهرستان در ایام نوروز تنها به حاضر شرکت ها حضوری به اعضا چکیده نشد، مسئولان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابداران شهرستان همراه خود حضور در دوره ها مختلف اجتناب کرده اند جمله اوریگامی، صنایع دستی، فهرست‌نویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌های اخیر‌چاپ برای فروش کتابخوانی نمایندگی کردند. امتحان شده کرده اند.