۱۸۱ بینش آگاهانه در مورد چالش های سلامت روان و خودکشی با AJ Nystrom


ای جی نیستروم یک بیمار سلامت روان است. او یک مامور سابق فدرال ایالات متحده است و به عنوان افسر اصلاح کار می کرد. او اکنون یک مربی زندگی، نویسنده و سخنران عمومی است. او با چندین چالش بهداشت روانی تشخیص داده شد که برای هجده سال و نیم تشخیص داده نشد. ای جی زمانی که جوان بود بسیار مورد تمسخر قرار گرفت و اکنون مصمم است به دیگرانی که با چالش های مشابه دست و پنجه نرم می کنند کمک کند.