۲۰ باهوش پیشکسوت بازدید کننده نورزوی همراه خود «خوشایند یادش بخیر»بر مقدمه داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش روابط نهایی بخش هنری، مجموعه نوروزی «یادیش بهیر» همراه خود طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین محمد صالح حجت‌الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی آرش می‌ش‌ورت، در قالبی منحصر به فرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمیزه‌ای اجتناب کرده اند یادآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر با بیرون کلام، محاسن را مرور می‌تنبل. اجتناب کرده اند آیین کهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبای نوروز در ملت.

{در این} سری اجتناب کرده اند آیتم های مختصر به تهیه کنندگی مهدی بهادران، ۲۰ باهوش پیشکسوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشناس ملت خاطرات دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه اجتناب کرده اند ایام نوروز را دقیق می کنند. این اجزا در محیطی سه بعدی، بینندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید راویان را همراه خود خاطرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدت کوتاهی همراه خود بیانی نو، تخصص ای به مرور زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین اوج هم مواجه می کنند.

هنرمندان حاضر در «یاش باخر» به همین ترتیب حروف الفبا: اسماعیل آذر، احمدرضا اسدی، جهانگیر الماسی، رضا بنفشاخا، جتی خامنه، امیر داغم، علی رضا ذاکری، ایرج راد، فخرالدین صدیق شریف، محمدرضا طالقانی، جواد علیزاده، داود فتحعلی بیجی، علی فرادونی، عبدالحمید قدیریان، مجید قند، محمد گلریز، سید جلال الدین محمدیان، نصرالله مدکلاشی، بیوک مرزایی، اصغر نقی زاده.

عناصر «مطمئنا خب» کدام ممکن است همراه خود حمایت بخش هنری ساخت شده عبارتند اجتناب کرده اند: طراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین: محمد صالح حجت الاسلام، کارگردان: آرش میش ورت، تهیه کننده: مهدی بهادران.