۲۹۳ با جاستین شنک بر مشکلات غلبه کنید و به اهداف خود برسید


جاستین شنک یک سخنران و مربی است که جنبش رشد اکنون را تأسیس کرده است، ابتکاری که او ایجاد کرد تا به میلیون ها نفر کمک کند تا به اهداف خود برسند، مهم نیست چقدر عالی هستند. حوزه تخصصی خاص جاستین غلبه بر ناملایمات است. کاری که او در زندگی خود با موفقیت انجام داده است. جاستین همچنین خالق و میزبان پادکست Growth Now Movement است که در آن با مهمانانی که بر موانع بزرگ غلبه کرده اند مصاحبه می کند.