۲۹۴ تسلط بر خود دیجیتال با دکتر. هایدی فوربس اوسته


دکتر. فوربس اوسته یک دانشمند رفتارشناسی و نویسنده پرفروش است. او به مردم می آموزد که چگونه ذهن آگاهی و فناوری به هم مرتبط هستند و سال ها را به انجام تحقیقات علمی در رابطه انسان با فناوری اختصاص داده است. دکتر. Forbes Öste مشاور در زمینه استراتژی اجتماعی است. علاوه بر همه اینها، او علاقه زیادی به موضوع بهزیستی دارد. دکتر. فوربس اوست جنبشی را برای تسلط بر خود دیجیتالی تأسیس کرد تا از گذار به عصر دیجیتال بدون از دست دادن انسانیت در این فرآیند حمایت کند.