۳۰۵ خودمراقبتی روزانه تا بتوانید پیشرفت کنید. طبیعت شناس تاد نلسون


تاد نلسون به مدت ۳۵ سال یک دکتر طبیعی در عمل بالینی است. او تالیف ۳ کتاب در زمینه سلامت است و در ۸ کتاب در زمینه سلامت مشارکت داشته است. تاد در کمک به افراد با تمرین مراقبت از خود استثنایی، متخصصی است که به افراد کمک می کند تا بهزیستی خود را بازیابی کنند. تاد یک سخنران شناخته شده، هم در سطح عمومی و هم برای متخصصان بهداشت است و صدها سخنرانی در رسانه ها انجام می دهد. او مجری سابق برنامه های رادیویی و مربی سلامتی شرکتی است.