Dancing on Ice 2022 LIVE – لیبرتی پول به خانه فرستاد تا کی وایت نجات داد


بز نجات داد

بز متاسف است که هنوز در کمپ حضور دارد – حتی اگر سبک GC را از دست بدهد.

این مرد ۵۷ ساله به سان گفت: “من برای همه احساس وحشتناکی دارم، مانند بن. او به طرز درخشانی اسکیت می زد و واقعاً قوی بود و در اولین اسکیت خود حرکت های سنگین انجام می داد. واقعا احساس بدی داشتم.

سپس ریا بیرون رفت و من دوباره احساس بدی کردم. بعد راشل رفت و خیلی زیباست. من مثل “اررغ!”

ما یک گپ گروهی داریم و من عشقم و آن را آنجا می فرستم.

“من فقط احساس خیلی وحشتناکی دارم. داوران که حرف آخر را می زنند تنها لطف من است. این باعث می‌شود که من کاملاً در مورد آن متلاشی شوم.»رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر