خرید سالم – دکتر مجید کولادوزان


خرید مواد غذایی یک تجربه بسیار ساده است و اگر با یک لیست خرید سالم شروع کنیم ، خوردن غذاهای سالم به راحتی امکان پذیر است.

با شرکت در کلاس آنلاین ، به شما می آموزیم که چگونه انتخاب های سالم تری داشته باشید و خرید کنید.

سهشنبه 18 روز

تماشا کردن ساعت 9 شب

با سخنرانی یک زن دکتر نایب پور

برای دریافت پیوند شماره

09160358760

پیام در واتساپ.

دیدگاهتان را بنویسید