سالاد رژیمی – دکتر مجید کلاهدوزانی


پوست

عدس ،

یوگای خنده

عدس ،

خبر خوب خبر خوب
کلاس سالاد رژیمی
سهشنبه99/7/8
ساعت یک0 تا 12 صبح
بصورت حضوری و با حضور خانم دشتبان انجام می شود.
هزینه کلاس 50000تومان.
جهت ثبت نام با شماره 36276771صدا زدن
یا برای اعداد 09160358760 پیام در واتساپ.

دیدگاهتان را بنویسید